Οι αρχές μας

Επιδιώκουμε να είμαστε πρωτοπόροι προχωρόντας σταθερά και αξιόπιστα. Δεσμευόστε ότι η αειφορία και η βιωσιμότητα θα συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητά για την εταιρεία μας, δημιουργώντας παράλληλα τα κατάλληλα κίνητρα στο εργασιακό περιβάλλον.

Άνθρωποι & Πλανήτης

Προώθηση των Aνθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ο σεβασμός και η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπλήρωση του σκοπού μας. Ο καθένας πρέπει να μπορεί να ζει μια ζωή με αξιοπρέπεια και να αντιμετωπίζεται με σεβασμό. Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν το θεμέλιο για τη δέσμευσή μας στην καινοτομία, τη συνεργασία, τη βιωσιμότητα και τις επιδόσεις.

Διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και της ποιότητας

Οι βιώσιμες επιχειρήσεις διασφαλίζουν την ομαλή τους λειτουργία όταν επικεντρώνονται στην υγεία, την ασφάλεια και την ποιότητα σε όλη την αλυσίδα αξίας. Εδώ στη BioMar, δεν κάνουμε συμβιβασμούς όταν πρόκειται για την ασφάλεια και την καλή υγεία των εργαζομένων μας. Φυσικά, δίνουμε επίσης μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια των τροφίμων, την ποιότητα και τη διατροφική τους αξία.

Βασική προτεραιότητα της BioMar είναι όλοι οι εργαζόμενοι να επιστρέφουν στις οικογένειές τους χωρίς τραυματισμό.

Δέσμευση απέναντι στον πλανήτη μας

Η BioMar έχει δεσμευτεί ως προς τη βιωσιμότητα και τη κλιματική δράση. Επιπλέον, η δέσμευσή μας υπερβαίνει κατά πολύ την εταιρεία μας και τον κλάδο μας. Θέτουμε φιλόδοξους στόχους και καλωσορίζουμε την ευρεία συνεργασία όταν πρόκειται για την προστασία του πλανήτη μας. Εξάλλου, έχουμε μόνο έναν πλανήτη και οφείλουμε να τον προστατεύουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Για να γίνει όμως αυτό, αυτό απαιτείται συλλογική δράση.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας μας

Τhe Right Way περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας της BioMar στο εσωτερικό και στην αλυσίδα αξίας των θαλασσινών.

Κατεβάστε την πολιτική μας

Επιχειρηματική Ηθική

Θεμιτός ανταγωνισμός

Προωθούμε τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Πιστεύουμε πως το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε έναν κλάδο με ισχυρούς ανταγωνιστές, ενισχύει τη συνολική μας αποστολή να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και έτσι να διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση στην αγορά. Ως εκ τούτου, προωθούμε ενεργά μια κουλτούρα όπου όλοι οι εργαζόμενοι και τα διευθυντικά στελέχη γνωρίζουν πώς να διευκολύνουν τη δίκαιη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.

Προστατεύοντας τα συμφέροντα της BioMar

Όλοι όσοι απασχολούνται στη BioMar πρέπει να διασφαλίζουν τα συμφέροντα της εταιρείας μας ως μέρος των καθηκόντων τους. Το επιχειρηματικό μας μοντέλο δίνει χώρο για πλήρη ανάληψη πρωτοβουλιών από τους εργαζομένους και μέσω αυτής έρχεται και η ευθύνη. Ως εκ τούτου, ενισχύουμε τη σημασία της αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων και παράλληλα προωθείται η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην κρίση των εργαζομένων.

Προστασία πληροφοριών

Αναμένουμε από όλους στην οικογένεια της BioMar να προστατεύουν τις ευαίσθητες επιχειρηματικές πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα. Διαχειριζόμαστε τα δεδομένα μας μέσω σχυρών συστημάτων και ζητάμε από τους ανθρώπους μας να προστατεύουν τις πληροφορίες σύμφωνα με τη κείμενη κυβερνητική νομοθεσία. Η προστασία των πληροφοριών σας έχει μεγάλη σημασία για εμάς, γι' αυτό και έχουμε εφαρμόσει την πολιτική GDPR και Cookies σε όλες τις δραστηριότητές μας.


­

Η Γραμμή Υποστήριξης της BioMar

Εάν κάποιοι υπάλληλοι της BioMar ή τρίτοι πιστεύουν ότι υπήρξε παραβίαση ή υποψία παραβίασης οποιασδήποτε κυβερνητικής νομοθεσίας, του Κώδικα Δεοντολογίας μας, των πολιτικών μας ή των προτύπων μας, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη Γραμμή Αναφοράς της BioMar (whistle-blower line).
Πρόκειται για μια εμπιστευτική υπηρεσία που παρέχεται από μια ανεξάρτητη εταιρεία - την Got Ethics - στην οποία κάθε εργαζόμενος ή Τρίτο Μέρος μπορεί να αναφέρει θέματα που εγείρουν ανησυχία.
Οι πληροφορίες που παρέχετε θα παραδοθούν στη Schouw & Co (τους ιδιοκτήτες του ομίλου BioMar) από την Got Ethics μέσω του συστήματος καταγγελιών σε εμπιστευτική βάση. Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να κοινοποιήσετε το όνομά σας ή όχι.
Όλες οι αναφορές που λαμβάνονται μέσω της Γραμμής Υποστήριξης της BioMar αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά από την επιτροπή δεοντολογίας μας. Εάν μια ανησυχία που εκφράζεται αφορά κάποιο από τα μέλη της επιτροπής, φυσικά δεν θα εμπλακεί στο χειρισμό της υπόθεσης.
Θα προτιμούσαμε να λάβουμε μια αναφορά για κάτι που μπορεί τελικά να μην αποτελεί σοβαρό θέμα, παρά να να μην αναφερθεί καθόλου.
Καμία ανοχή σε αντίποινα
Θέλουμε να αισθάνεστε άνετα όταν μιλάτε ή ζητάτε συμβουλές. Η BioMar δεν ανέχεται οποιαδήποτε αντίποινα εναντίον οποιουδήποτε αναφέρει ένα πρόβλημα ή βοηθά σε μια έρευνα.
Το να μιλήσετε, να εκφράσετε μια ανησυχία και να ζητήσετε βοήθεια δείχνει θάρρος και μερικές φορές αυτό που μας κρατάει πίσω είναι ο φόβος για την αντίδραση των άλλων. Οποιαδήποτε περίπτωση αντιποίνων κατά εργαζομένου ή τρίτου μέρους για την αναφορά ενός προβλήματος πρέπει να αναφέρεται.
Σημειώστε ότι οι σκόπιμες ψευδείς κατηγορίες δεν θα γίνονται ανεκτές. Επιπλέον, η αναφορά ενός θέματος δεν απαλλάσσει έναν εργαζόμενο ή ένα τρίτο μέρος από τις συνέπειες της δικής τους ανάρμοστης συμπεριφοράς.
Όλες οι αναφορές θα διερευνώνται εντός 30 ημερών και θα παρουσιάσουμε ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος εντός 60 ημερών.

Γραμμή Υποστήριξης της BioMar

Εάν κάποιοι υπάλληλοι της BioMar ή τρίτοι πιστεύουν ότι υπήρξε παραβίαση ή υποψία παραβίασης οποιωνδήποτε κυβερνητικών νόμων, του Κώδικα Δεοντολογίας μας, των πολιτικών μας ή των προτύπων μας, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη Γραμμή BioMar Speak-Up Line.

Υποβολή αναφοράς
Η Γραμμή Υποστήριξης της BioMar δεν αποτελεί υπηρεσία έκτακτης ανάγκης. Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο για να αναφέρετε γεγονότα που παρουσιάζουν άμεση απειλή για τη ζωή ή την περιουσία σας. Οι αναφορές που υποβάλλονται μέσω αυτής της υπηρεσίας ενδέχεται να μην λάβουν άμεση απάντηση.
Εάν χρειάζεστε βοήθεια έκτακτης ανάγκης, πρέπει να επικοινωνήσετε με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή/και τις αρχές.