Διοικητικό Συμβούλιο

"Τα αποτελέσματα δημιουργούνται από τους ανθρώπους" είναι ένα σύνθημα της Schouw & Co. εδώ και δεκαετίες. Είναι το άνοιγμα των διευθυντών και των υπαλλήλων μας στην αλλαγή και η συνεχής ευθυγράμμιση με τις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές συνθήκες που αποτελούν το θεμέλιο για τον τρόπο με τον οποίο η Schouw & Co. έχει εξελιχθεί και αναπτυχθεί από την ίδρυση της εταιρείας το 1878.
Η BioMar ανήκει εξ ολοκλήρου στον δανέζικο όμιλο Schouw & Co. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την Schouw & Co.

Μέλη Του Διοικητικού Συμβουλίου Της BioMar

 • Jens Bjerg Sørensen

  Jens Bjerg Sørensen

  Πρόεδρος

 • Jørgen Wisborg

  Jørgen Wisborg

  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

 • Anders Wilhjelm

  Anders Wilhjelm

  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

 • Asbjørn Reinkind

  Asbjørn Reinkind

  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

 • Θα ανακοινωθεί

  Θα ανακοινωθεί

  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι Αγορές και Εγκαταστάσεις Μας

Συναντήστε μας παγκοσμίως