Αειφόρες ιχθυοτροφές με μικροφύκη θαλάσσιας προέλευσης

Τα πρώτα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου “Alga4Fuel&Aqua” στο οποίο συμμετέχει η BioMar Hellenic δείχνουν ότι ένα μίγμα μικροφυκών των ειδών Schizochytrium sp. και Nannochloropsis sp. μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως τα ιχθυέλαια των τροφών της τσιπούρας.

­


Τα ιχθυέλαια αποτελούν τη μοναδική πηγή των απαιτούμενων από τα ψάρια ΕPA και DHA ω-3 λιπαρών οξέων στις ιχθυοτροφές. Ωστόσο, η ετήσια παγκόσμια παραγωγή ιχθυελαίων παραμένει στάσιμη εδώ και δύο δεκαετίες (περ. 1 εκ. τόνοι) με την τιμή τους διαρκώς να αυξάνει, αυξάνοντας παράλληλα το κόστος των τροφών και της ιχθυοκαλλιεργητικής παραγωγής. Η υπεύθυνη αύξηση της παραγωγής των ιχθυοτροφών, μεταξύ άλλων, απαιτεί την εξεύρεση βιώσιμων εναλλακτικών των ιχθυελαίων πρώτων υλών.

Μικροφυκη – μια αειφοροσ λυση

Τα μικροφύκη αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη και αειφορική λύση που θα μπορούσε να μειώσει την εξάρτηση των ιχθυοτροφών από τα ιχθυέλαια, έχοντας προσελκύσει προσφάτως έντονο ερευνητικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα μικροφύκη, ως μονοκύτταροι οργανισμοί του υδάτινου περιβάλλοντος, μπορούν να μετατρέψουν εύκολα είτε την τεράστια ποσότητα ενέργειας της ηλιακής ακτινοβολίας είτε διάφορα «φθηνά» θρεπτικά μέσα σε πολύτιμα θρεπτικά συστατικά όπως ω-3 λιπαρά οξέα και αμινοξέα. Κάποια είδη μικροφυκών είναι πλούσια σε λίπη, και μάλιστα με υψηλότερες συγκεντρώσεις σε EPA και DHA από ότι τα ίδια τα ιχθυέλαια.

Επιτυχησ αντικατασταση του ιχθυελαιου

Η BioMar Hellenic σε ερευνητική σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υλοποιεί το ερευνητικό έργο “Αξιοποίηση υγρών αποβλήτων για καλλιέργεια μικροφυκών και χρησιμοποίηση αυτών προς παραγωγή βιοντήζελ και συμπληρωμάτων ιχθυοτροφών (Alga4Fuel&Aqua)”. To έργο έχει στόχο, μεταξύ άλλων, τη χρήση μικροφυκών στη διατροφή των εκτρεφόμενων ιχθύων, ένα θέμα με το οποίο ο Όμιλος BioMar έχει ασχοληθεί τα μέγιστα.

Η BioMar χρησιμοποιεί ήδη για τις τροφές του σολωμού και της πέστροφας, έναν άλλο τύπο συστατικού από πλήρη φύκη με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε ω-3 θαλάσσιας προέλευσης.

Σε ένα πείραμα διατροφής 84 ημερών με την τσιπούρα διερευνήθηκε η πλήρης αντικατάσταση του ιχθυελαίου στην τροφή από ένα μίγμα μικροφυκών των ειδών Schizochytrium sp. και Nannochloropsis sp. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μίγμα των μικροφυκών μπορεί επιτυχώς να αντικαταστήσει πλήρως το ιχθυέλαιο στην τροφή βελτιώνοντας μάλιστα ελαφρώς την ανάπτυξη των ιχθύων (SGR) και την μετατρεψιμότητα της τροφής (FCR) της τσιπούρας. Παράλληλα, η σύσταση των φιλέτων σε EPA και DHA στις τσιπούρες που διατράφηκαν αποκλειστικά με μικροφύκη ήταν παρόμοια με εκείνη των ψαριών που διατράφηκαν αποκλειστικά με ιχθυέλαιο.

Αειφορεσ ιχθυοτροφεσ με μικροφυκη θαλασσιασ προελευσησ

Οφελη κυκλικησ οικονομιασ

Ο Πάνος Λαγός, Διευθύνων Σύμβουλος της BioMar Hellenic, σημειώνει : -Στο έργο Alga4Aqua, η BioMar συνέβαλε παρέχοντας συνθέσεις τροφών, πρώτες ύλες, τεχνικές γνώσεις και την διεξαγωγή μίας σειράς αναλύσεων που σχετίζονται με αυτή την πρώτη δοκιμή. Στα μετέπειτα στάδια του έργου, θα συμμετάσχουμε στην μελέτη σκοπιμότητας και στην οικονομική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, δίνοντας έτσι την εμπεριστατωμένη εικόνα που έχουμε για τα οικονομικά της παραγωγής και την δυνατότητα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Στο τέλος του έργου, η BioMar θα παρέχει επιπλέον, μία ανάλυση Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης για τις παραγόμενες τροφές.

Ούσα μία εταιρεία που προσπαθεί για την αειφόρο ανάπτυξη της παγκόσμιας υδατοκαλλιέργειεας, είμαστε πεπεισμένοι ότι το αποτέλεσμα ενός τέτοιου έργου μπορεί να εξασφαλίσει για τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, μία ευρύτερη πρόσβαση στα ω-3 λιπαρά οξέα θαλάσσιας προέλευσης.

Στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της ελαχιστοποίησης των αποβλήτων προς το περιβάλλον, στο “Alga4Fuel&Aqua” παράλληλα διερευνάται η αξιοποίηση υποπροϊόντων της βιομηχανίας παραγωγής βιοκαυσίμων για την καλλιέργεια μικροφυκών και τη μετέπειτα χρήση τους στις ιχθυοτροφές.

Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα των ιχθυοκαλλιεργειών μειώνοντας την εξάρτηση του τομέα από έναν πεπερασμένο φυσικό πόρο όπως είναι τα ιχθυέλαια.


Φορεισ συμπραξησ

Στο έργο “Alga4Fuel&Aqua” συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

• Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου Ν. Κατσούλας

• Εργαστήριο Υδατοκαλλιεργειών, Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Υπεύθυνος έρευνας Ι. Καραπαναγιωτίδης

• Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Ύδατος και Περιβάλλοντος, Γενικό Τμήμα, Υπεύθυνος έρευνας Γ. Παπαπολυμέρου

Καθώς και οι εταιρείες:

• BioMar Hellenic

• GRINCO ABEE

Η έρευνα υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου:Τ1ΕΔΚ-01580)»