Είναι τα εκτρεφόμενα ψάρια αειφόρα;

Είναι τα εκτρεφόμενα ψάρια αειφόρα ; Η αειφόρος παραγωγή στις υδατοκαλλιέργειες βασίζεται στη λήψη ενημερωμένων επιλογών. Η Ανάλυση Οικο-Αποδοτικότητας έχει γίνει ένα ανεκτίμητο εργαλείο για την BioMar και άλλους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα αξίας των υδατοκαλλιεργειών που ενδιαφέρονται για την αειφορικότητα των προϊόντων τους.

­


Η BioMar πάντα ήταν εστιασμένη στην φροντίδα του περιβάλλοντος . Έχουμε εφαρμόσει μεθόδους και εργαλεία για να βοηθήσουμε τη δημιουργία ενός αειφορικού μέλλοντος για τους πελάτες μας, παρέχοντας για παράδειγμα, ένα πρωτοπόρο εργαλείο για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στον κλάδο μας και την αλυσίδα αξίας.

Ως μέρος του προγράμματος BioSustain, η BioMar έχει αναπτύξει, σε συνεργασία με την BASF, το πρόγραμμα «Διαχείριση Οικο-Αποδοτικότητας», ένα από τα διάφορα εργαλεία και τις μεθόδους για τη μέτρηση και τη βελτιστοποίηση της αειφορίας της παραγωγής. Ο στόχος αυτού του μοντέλου είναι η σύγκριση ενός μεγάλου εύρους κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορούν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα,

έτσι ώστε να μπορεί κανείς να επιλέξει την μικρότερη επιβάρυνση.

Με το πρόγραμμα «Διαχείριση Οικο-Αποδοτικότητας», εξετάζουμε ολόκληρο τον κύκλο ζωής μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος. Το μοντέλο επίσης αποκαλύπτει δυνατότητες βελτίωσης σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα κοστολόγια.

Η «Διαχείριση Οικο-Αποδοτικότητας» είναι πιθανότατα το πιο ολοκληρωμένο, διαθέσιμο σήμερα, εργαλείο εκτίμησης της αειφορικότητας του προϊόντος. Συγκεντρώνει στοιχεία και χτίζει πάνω σε γνωστές μεθοδολογίες περιβαλλοντικής ανάλυσης όπως η Εκτίμηση Κύκλου Ζωής (LCA) και συμπεριλαμβάνει το Οικολογικό Αποτύπωμα.

Στην BioMar εφαρμόζουμε ενεργά την Ανάλυση Οικο-Αποτελεσματικότητας στην βελτιστοποίηση των συνταγών μας. Η ενσωμάτωση της συνολικής περιβαλλοντικής επίπτωσης στα προγράμματα συνταγών μας επιτρέπει στο τμήμα ανάπτυξης προϊόντων να δημιουργήσει διατροφικές λύσεις που δεν είναι απλά βελτιστοποιημένες ως προς την απόδοση και το κόστος αλλά και ως προς την περιβαλλοντική επίπτωσή τους.

Η ενεργή αξιοποίηση της Ανάλυσης Οικο-Αποδοτικότητας επιτρέπει να

εκτιμούμε το πώς αλλαγές π.χ. στις συνταγές μας ή άλλες διαδικασίες μπορούν να βελτιώσουν την αειφορία. Και αυτή η εκτίμηση μπορεί να συνυπολογιστεί με τις επιδράσεις των αλλαγών στο κόστος και στην απόδοση του προϊόντος. Αναπτύξαμε το εργαλείο αυτό έτσι ώστε να περιλαμβάνει όλη την αλυσίδα αξίας των υδατοκαλλιεργειών και με χαρά βλέπουμε τον αριθμό των πελατών και των συνεργατών μας που το χρησιμοποιούν, να αυξάνει σταθερά.