Η BioMar θέτει σε πρώτο πλάνο τη γαλάζια πορεία προς τη βελτίωση της βιωσιμότητας

Η γνώση μιας σειράς σημαντικών παραμέτρων που έχουν να κάνουν με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ιχθυοτροφών μπορούν να έχουν σημαντική συμβολή στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την αειφορία. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, τα τεχνικά φυλλάδια ορισμένων τροφών της Biomar, που διατίθενται από τα τμήματα EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική) του Ομίλου, θα περιλαμβάνουν στο εξής νέους δείκτες αειφορίας. Η γνώση αυτή θα αποτελέσει έναν πολύτιμο σύμμαχο για τους ιχθυοκαλλιεργητές στην προσπάθειά τους να μειώσουν τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Στην Έκθεση Αειφορίας για το 2020, η BioMar ανακοίνωσε τις φιλοδοξίες της για το 2030, για ακόμα πιο αειφόρες τροφές υδατοκαλλιέργειας. Οι νέοι στόχοι υιοθετούν ένα βαθύτερο επίπεδο κατανόησης αειφόρων προσεγγίσεων, όπως τα επίπεδα περιεκτικότητας κυκλικών και αποκαταστατικών πρώτων υλών στις τροφές. Πρόκειται για μία δέσμη νέων δεικτών που αναπτύχθηκαν με στόχο την ώθηση της αειφορίας και το διαχωρισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας των ιχθυοτροφών από τα τρόφιμα για ανθρώπινη κατανάλωση.

Το τρίπτυχο των φιλοδοξιών μας προσεγγίζει την αειφορία με έναν ολιστικό τρόπο και καταδεικνύει ότι η BioMar αναλαμβάνει την ευθύνη που της αναλογεί και πρωτοστατεί στην αειφόρο ανάπτυξη του κλάδου. Οι φιλοδοξίες μετουσιώνονται σε καινοτόμες λύσεις τροφών χαμηλών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που έχουν σκοπό να συνδράμουν τους υδατοκαλλιεργητές στο γαλάζιο ταξίδι τους προς τη βελτίωση της αειφορίας.

Όχι στη μετατόπιση του προβλήματος

Οι δείκτες αειφορίας που θα συμπεριλαμβάνονται εφεξής στα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων μας επικεντρώνονται στο αποτύπωμα άνθρακα, στα επίπεδα κυκλικών και αποκαταστατικών συστατικών και στον δείκτη FFDR των τροφών, δηλ. τον δείκτη εξάρτησης από ψάρια αλιείας.

- «Τα φώτα είναι στραμμένα στην κλιματική αλλαγή και στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό είναι κάτι που εμείς στη BioMar θεωρούμε απόλυτα δικαιολογημένο και παίρνουμε πολύ σοβαρά. Ωστόσο, η αειφορία δεν έχει να κάνει μόνο με τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Θα πρέπει να συνεκτιμούμε και άλλες επιπτώσεις αν θέλουμε ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας να πάει μπροστά», εξηγεί ο Vidar Gundersen, διευθυντής αειφορίας του Ομίλου BioMar.

- «Πιστεύουμε στην ισορροπία του πλανήτη. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποφύγουμε την μετατόπιση του προβλήματος είναι να αξιολογούμε τις πιθανές λύσεις χρησιμοποιώντας τις καλύτερες, ανά κατηγορία, επιστημονικές μεθοδολογίες. Η χρήση ενός ευρύτερου φάσματος δεδομένων και μεθόδων μέτρησης θα προσδώσει στις προσπάθειές μας έναν πιο ισορροπημένο και ολιστικό χαρακτήρα», συνεχίζει ο Vidar Gundersen.

- Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να ελαχιστοποιήσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις και να αμβλύνουμε τους κινδύνους, ενθαρρύνουμε τις βελτιώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα μας. Θέλουμε να δώσουμε κίνητρα σε πρακτικές που αναγεννούν και αποκαθιστούν το περιβάλλον και τα οικοσυστήματά του, και ένας τρόπος για να το πετύχουμε είναι η θέσπιση στόχων για τα ελάχιστα επίπεδα κυκλικών και αποκαταστατικών συστατικών στις τροφές», προσθέτει ο Vidar Gundersen.

Επιστημονική μεθοδολογία

Η αειφορική διαχείριση της αλυσίδας αξίας, οι αναλύσεις κύκλου ζωής (LCA) και η ανάλυση ροής υλικών αποτελούν εργαλεία που επιτρέπουν στην BioMar να υπολογίζει τις επιπτώσεις τόσο σε επίπεδο εταιρείας όσο και σε επίπεδο επιμέρους κατηγοριών προϊόντων. Οι υπολογισμοί σε επίπεδο τροφής παρέχουν στους ιχθυοκαλλιεργητές μας τη δυνατότητα επιλογής με βάση την απόδοση, την τιμή αλλά και, πλέον, τους δείκτες αειφορίας κάθε τροφής.

Η μέτρηση των τροφών μας από την άποψη των παραμέτρων που αφορούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους βασίζεται στην επιστημονική μεθοδολογία και τις αναλύσεις που διενεργούνται μέσω του εργαλείου LCA στο πλαίσιο του προγράμματος BioSustainTM.

- «Σε τόσο πολυσύνθετα θέματα όπως αυτά, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στη διάθεσή μας για την εκτέλεση του έργου μας ακριβή δεδομένα και αξιόπιστες επιστημονικές μεθοδολογίες και, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, οι ειδικοί επιστήμονές μας με την υψηλή εξειδίκευση σε θέματα αειφορίας, τα ενσωματώνουν στα εργαλεία μας», θα πει ο Vidar Gundersen.

Το γαλάζιο ταξίδι

- «Η πρόσβαση σε ακριβείς και ποικίλες πληροφορίες είναι καίριας σημασίας προκειμένου να διατηρήσουμε τη σωστή πορεία στο γαλάζιο ταξίδι μας. Πιστεύουμε ότι με τη συμπερίληψη πληροφοριών των δεικτών αειφορίας στα τεχνικά φυλλάδια, βοηθούμε τους ιχθυοκαλλιεργητές μας να κατανοούν καλύτερα τις διάφορες παραμέτρους και να λαμβάνουν πιο εμπεριστατωμένες αποφάσεις», εξηγεί ο Vidar Gundersen.

- «Η BioMar βρίσκεται στην πρωτοπορία του κινήματος της αειφορίας στον κλάδο μας. Αυτό που άλλαξε ριζικά τα δεδομένα ήταν όταν, δεκαετίες πριν, ξεκινήσαμε να δηλώνουμε στα τεχνικά φυλλάδια των ιχθυoτροφών της BioMar στοιχεία σχετικά με την απόρριψη φωσφόρου και αζώτου. Από σήμερα, χάρη στη συμπερίληψη των δεικτών αειφορίας στα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων μας, οι ιχθυοκαλλιεργητές θα έχουν έναν πολύτιμο οδηγό στην προσπάθειά τους να μειώσουν τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Καλούμε τους ιχθυοκαλλιεργητές μας να γίνουν συνταξιδιώτες στο γαλάζιο μας ταξίδι!» καταλήγει ο Vidar Gundersen.

Η αναβαθμισμένη πληροφόρηση με τη συμπερίληψη δεικτών αειφορίας θα παρέχεται στα τεχνικά φυλλάδια σε σειρές προϊόντων όπως τα Blue IMPACT και Salvea, αλλά και σε επιλεγμένα προϊόντα EFICO, που εκδίδουν οι μονάδες παραγωγής της BioMar EMEA.