Η BioMar επενδυει ακομα περισσοτερο στην ερευνα των τροφων ιχθυογεννητικων σταθμων LARVIVA

Ο Όμιλος BioMar ανακοίνωσε την επέκταση των εγκαταστάσεων δοκιμών γόνου θαλασσινών ψαριών στο ερευνητικό της κέντρο Aquaculture Technology Centre (ATC) στο Hirtshals της Δανίας. Η επένδυση θα επιτρέψει την επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων ενισχύοντας τη δυνατότητα διενέργειας δοκιμών προϊόντων Larviva σε ημι-βιομηχανικές συνθήκες.

Η επένδυση σε αυτή την υπερσύγχρονη εγκατάσταση έρχεται ως συνέχεια της επιτυχίας των προϊόντων LARVIVA σε όλες τις κύριες αγορές των Ιχθυογεννητικών Σταθμών. Παράλληλα, η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας των εγκαταστάσεων στη Γαλλία ήταν απαραίτητη, προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση της αγοράς. Η απόφαση αυτή, αποτελεί μία ισχυρή δέσμευση της BioMar για την προώθηση της καινοτομίας, με ταυτόχρονη κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών των Ιχθυογεννητικών Σταθμών σε όλο τον κόσμο.

Ο Henrik Aarestrup, αντιπρόεδρος και επικεφαλής LATAM, Shrimp & Hatchery στην BioMar δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι αυτή η επένδυση θα συμβάλλει και στην περεταίρω ανάπτυξη και διείσδυση σε νέες αγορές και νέα είδη. Αυτό θα οδηγήσει σε καινοτομίες που θα εδραιώσουν ακόμα περισσότερο τη θέση μας, ως έναν κορυφαίο προμηθευτή υψηλής ποιότητας ιχθυοτροφών για Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς. Η επέκταση στην εγκατάσταση ATC Hirtshals ευθυγραμμίζεται με το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης της BioMar για τον τομέα των Ιχθυογεννητικών Σταθμών, που αποτελεί βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη τροφών για τα θαλάσσια ψάρια και τις γαρίδες».

Οι νέες αυτές εγκαταστάσεις δοκιμών για τον γόνο, θα αποτελέσουν ένα σημαντικό κέντρο έρευνας και ανάπτυξης. Για τον σκοπό αυτό, η ομάδα των ειδικών για τους Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς, θα ενισχυθεί με την προσθήκη έξι επιπλέον ερευνητών διαφόρων εθνικοτήτων. Θα υπάρχουν επίσης και τμήματα που θα αφορούν αποκλειστικά την διατροφή λαρβών, καθώς και την παραγωγή ζωντανής τροφής, επιτρέποντας έτσι την εστιασμένη έρευνα και δοκιμή ιχθυοτροφών για τις λάρβες και τον γόνο διαφόρων θαλασσίων ειδών.

Ο Simon Wadsworth, Global R&D Director στην BioMar είπε: «Επενδύουμε σε προηγμένες ερευνητικές εγκαταστάσεις που αφορούν τις λάρβες, ώστε να εξασφαλίσουμε την υψηλή απόδοση των τροφών LARVIVA, καθώς και την ανάπτυξη περισσότερων προϊόντων για αυτή την εξαιρετικά εξειδικευμένη παγκόσμια αγορά. Η βασική ερευνητική ομάδα έχει επίσης ενισχυθεί με πρωτοπόρο τεχνογνωσία στην διατροφή των λαρβών από την περιοχή της Μεσογείου. Η νέα εγκατάσταση θα ενισχύσει σημαντικά την ερευνητική ικανότητά μας σε αυτή τη δυναμική κατηγορία».

Τα εγκαίνια της νέας εγκατάστασης ATC στο Hirtshals αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο.