Art

Vårt fôrsortiment er spesialisert for å levere presis ernæring til fiskens ulike livsstadier, for å sikre optimal helse og vekst. Vi driver kontinuerlig innovasjon og utvikling, og tar i bruk den nyeste vitenskapen og erfaringen i videreutvikling av våre produkter. Dette bidrar til å støtte oppdrettere i å oppnå best mulig produksjonsresultater for veksthastighet, fôrkonvertering, fiskehelse og -velferd.

Finner du ikke riktig art?

Besøk biomar.com for å finne flere fiske- og rekearter

Les mer