BioSustain

Vårt engasjement for dine klimamål

BioMar mener det er viktig å dele naturens ressurser med planetens øvrige innbyggere. Vår tilnærming til akvakultur er å kun bruke det som rettmessig er vår del. Derfor bruker vi blant annet sertifiserte marine råvarer, og leter etter andre næringskilder som ikke forstyrrer vår egen og dyrenes næringskjede. Vårt mål er å bidra til en bærekraftig fremtid for alle.​

Gjennom BioMars bærekraftsprogram, BioSustain™, jobber vi for å øke bruken av bærekraftige og miljøvennlige råvarer i fôr, for å støtte opp under ansvarlig sjømatproduksjon og bærekraftig akvakultur.​

-

Klikk nedenfor for å se de vitenskapsbaserte løsningene i vår bærekraftverktøykasse.

Med fiskefôr som en nøkkel til ansvarlig vekst i havbruksnæringen, er våre Blue Impact-løsninger designet for å gradvis transformere havbruksnæringen.​

Les mer

BioSustain Impact Parameters gir deg en helhetlig oversikt over de mest markedsrelevante miljøpåvirkningene fra fôrproduksjon.​

Les mer

Resultater (13)

  Blå-grønt fôrsamarbeid

  Under konferansen Aqua Next i Stavanger ble det annonsert nye samarbeid for bærekraftige fôrråvarer til norsk havbruk og landbruk.

  Les mer

  Yield10 Bioscience og BioMar satser på dyrking av fiskeolje på land

  Yield10 Bioscience og BioMar Group har inngått avtale om et langsiktig samarbeid om kommersialisering av Camelinaolje som inneholder like mye EPA og DHA som fiskeolje.

  Les mer

  Historisk råvaresamarbeid

  Fra restråstoff av villfisk til laksefilèt – Holmøy Maritime, Eidsfjord Sjøfarm og BioMar har inngått et sirkulært råvaresamarbeid på kortreist fôrproduksjon.

  Les mer

  Innkjøp av Benson Hill-råvarer gir økt bærekraft for BioMars fiskefôr

  BioMar kjøper inn Benson Hill-råvarer i løpet av flere sesonger framover som en del av målet med å skape gjenopprettende forsyningskjeder for soya.

  Les mer

  BioMar reduserer klimagassutslipp

  Som en del av våre Climate Action 2030-ambisjoner, iverksetter BioMar tiltak for å redusere avhengighet av fossilt brensel og redusere klimagassutslipp.

  Les mer

  BioMar forplikter seg til høyst ambisiøs vei mot netto null

  BioMar er den første globale leverandøren av oppdrettsfôr som stadfester 1,5°C-målet som et middel for å nå netto null under Science Based Targets initiative (SBTi).

  Les mer

  Kutter nox utslipp med nesten 90%

  Kryssholm har vært gjenstand for store oppgraderinger de siste årene, og skipet er et av markedets mest moderne og miljøvennlige fôrbåter.

  Les mer

  BioMar Norge og Bio Feeder utvider samarbeidet

  Kryssholm - Et nytt og høyteknologisk fartøy for transport av fiskefôr.

  Les mer

  BioMar Norge og bio feeder utvider samarbeidet om en ny og topp moderne hybridbåt

  Kryssholm - Et nytt og høyteknologisk fartøy for transport av fiskefôr blir klart i 2021.

  Les mer

  Innkjøp av Benson Hill-råvarer gir økt bærekraft for biomars sjømatfôr

  BioMar kjøper inn Benson Hill-råvarer i løpet av flere sesonger framover som en del av målet med å skape gjenopprettende forsyningskjeder for soya.

  Les mer

  Kutter nox utslipp med nesten 90%

  Kryssholm har vært gjenstand for store oppgraderinger de siste årene, og skipet er et av markedets mest moderne og miljøvennlige fôrbåter.

  Les mer

  BioMar forplikter seg til høyst ambisiøs vei mot netto null

  BioMar er den første globale leverandøren av oppdrettsfôr som stadfester 1,5°C-målet som et middel for å nå netto null under Science Based Targets initiative (SBTi).

  Les mer