Ansvarlig innkjøp

Vårt viktigste klimatiltak

I BioMar har vi forpliktet oss til å sikre ansvarlig innkjøp av alle våre råvarer, da de utgjør over 95% av vår miljøpåvirkning, samtidig som de har en betydelig sosial innvirkning.​

Vi jobber kontinuerlig for å oppfylle vårt engasjement for å utvikle en effektiv og bærekraftig akvakultur, og derfor er våre fem grunnleggende prinsipper for ansvarlig innkjøp integrert i alt vi gjør. Fra å sikre produktkvalitet og mattrygghet, til å opprettholde menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter og beskytte naturressurser.​

Vi fører alltid vår virksomhet med integritet og gjennom dedikert samarbeid med våre interessenter, og vi erkjenner at vi er en del av en større verdikjede der åpenhet og samarbeid er viktig.

De fem grunnleggende prinsippene

1. Drive virksomheten på en lovlig måte og med integritet

2. Være opptatt av samarbeid og åpenhet

3. Sikre produktkvalitet og mattrygghet

4. Beskytte naturressursene

5. Opprettholde menneske- og arbeidstakerrettigheter

Vi jobber sammen for å utvikle nye fôringredienser

​Vi prioriterer å investere i partnerskap med leverandører, kunder og andre. Vi er overbeviste om at slike samarbeid er et godt grunnlag for å etablere innovative og bærekraftige løsninger i vår bransje.​

​Vi tror på å utveksle kunnskap med våre dyktige og innovative partnere, og gjennom forpliktende handlingsplaner som effektivt realiser implementering av bærekraftige prosesser som oppfyller kundenes krav og verdikjedens utvikling.​

Send inn produktet ditt til vår innovasjonsportal

Ønsker du at BioMar skal bruke din råvare i våre fôr? Er du i ferd med å markedsføre en ny fôringrediens? Send den inn for vurdering i vår innovasjonsportal.

Global innkjøpspolitikk

Vi er fast bestemt på å ta hensyn til integritet, bærekraft og menneskerettigheter i alle ledd i verdikjeden vår.​