Symbio

Balansert ernæring til rensefisk

Verdifull fisk fortjener det beste

Symbio-fôrserien dekker fôrbehovet til alle rensefiskarter, både i landbasert produksjon og som lusespisere i sjøen. Symbio er basert på solid erfaring med fôrutvikling til en rekke marine arter og i kombinasjon med BioMar sin etablerte og langsiktige rensefisksatsing .

   BioMars Symbio-serie prioriterer grunnleggende, artsspesifikk ernæring. Den dekker fôrbehovet til alle relevante rensefiskarter, både i landbasert produksjon og som lusespisere i sjøen.

   Rensefisken er en verdsatt partner for oppdretterne ettersom den under rette forhold avluser laksen både skånsomt og kontinuerlig. Oppfylling av rensefiskens krav til et balansert fullfôr er avgjørende for ivaretakelse av fiskens ytelse og funksjonalitet.

   Ofte Stilte Spørsmål

   Resultater (1)

    Hva er lakselus?

    The greatest health challenge for the fish farming industry today is infection with the parasite Lepeophtheirus salmonis, better known as the salmon louse.

    Les mer