Above & Beyond

Powered by Partnership. Driven by Innovation.

"Above & Beyond" er vår globale strategi som strekker seg mot 2028+, og som veileder oss i vårt arbeid for å påvirke industrien og planeten mer enn vi noen gang har gjort tidligere.​
Det blir ingen enkel reise og vil kreve mye lederskap, innsats og endring. Men det er det riktige å gjøre!​
- Carlos Diaz, CEO BioMar Group

Beskytt kjernen​

Vår strategi tilbyr et paradigmeskifte for BioMar og våre kunder ved virkelig å integrere innovasjon og bærekraft i det kommersielle verdiforslaget. Vi beskytter selskapets kjerne gjennom kommersiell og operasjonell utmerkelse, og skaper verdi gjennom bærekraft samt øker vårt fokus på datadrevne forretningsbeslutninger og digitale dataløsninger.​

Akselerer vekst​

Vi vil forsterke fokus på strategiimplementering, forretningsutvikling og fusjoner og oppkjøp, samtidig som vi styrker den globale samkjøringen for å forbedre samarbeidet på tvers av våre kjernevirksomheter. I takt med at vi akselererer global vekst over nye geografier og områder, håper vi å bli en relevant aktør i alle geografier.​

Framtidsikre utover fôr​

Vår strategi er ikke bare ambisiøs, men også modig ettersom vi tenker utenfor boksen, flytter grenser og går utover kundenes forventninger. Vi utforsker muligheter i beslektede forretningsområder mens vi fortsetter å innovere med neste generasjons produktløsninger og er katalysatoren for å bringe spennende nye råmaterialer med lavt miljøavtrykk inn i våre oppskrifter.

For å bygge videre på vår suksess, vil vi utvide virksomheten til nye områder og utforske muligheter i nærliggende sektorer. Dette vil styrke innovasjonen innen havbruksnæringen.​