BioFarm

Fokus på de viktigste suksesskriteriene

BioFarm er en høyt spesialisert funksjon i BioMar som fokuserer på kunnskapsutveksling, måling og optimalisering. Sammen med et team av eksperter med spisskompetanse på ernæring og effektivisering av oppdrett, teknologi og beste praksis, ser vi på hvilke faktorer som har kritisk påvirkning på driften.

Fokus på driftsoptimalisering

Spesialister innen ernæring og effektivisering av oppdrett, teknologi og beste praksis

Samarbeid og forskning gir forsprang

Vi er opptatt av å oppfylle langsiktige forpliktelser overfor og sammen med kunder og partnere. BioMar søker svar hos de mest kvalifiserte partnerne. Gode forsøksanlegg er avgjørende for pålitelige og anvendelige resultater, enten det er forskningsprosjekter i modellskala, småskala og full kommersiell skala. Gjennom solid dokumentasjon og grundige feltforsøk overlater vi ingen ting til tilfeldighetene.

 • BioFarm-eksperter

 • Kundeforsøk

 • Avlsforsøk

 • Kurs og opplæring

Resultater (12)

  Fullskala dokumentasjon; mikroalger som kilde til langkjedede omega-3

  I et fullskalaforsøk på Helgeland ble laks fôret med mikroalger frem til slakt. Resultatene viste at økonomisk viktige parameterne som tilveksthastighet, fôrutnyttelse, overlevelse og filetkvalitet ikke ble negativt påvirket.

  Les mer

  BioMar AS bygger nytt administrasjonsbygg på Myre

  BioMar Norge har inngått en avtale med Øksnes Entreprenør om bygging av nytt administrasjonsbygg i tilknytning til vår fabrikk på Myre i Øksnes kommune/ Vesterålen.

  Les mer

  Nytt fôr som bidrar til å redusere effekten av stress og forbedre ytelse

  BioMar lanserer Calm, det nyeste helsefôret i SmartCare-porteføljen.

  Les mer

  Styrk fisken frem mot kaldere tider

  Hva kan gjøres for å redusere andelen vintersår?

  Les mer

  Overgang til sjø

  3,3 % av svinnet i dagens fiskeoppdrett skyldes at fisken ikke tåler overgangen fra ferskvann til sjøvann.

  Les mer
 • The skin and mucous membranes are the only things that separate the inside of the fish from their surroundings

  Skin health and wound problems

  The skin and mucous membranes are the only things that separate the inside of the fish from their surroundings

  Les mer

  Assist Gill styrker de tre barrierene

  Assist Gill er forsterket med viktige antioksidanter og styrker immunforsvaret.

  Les mer

  Assist Skin styrker fisken og støtter raskere sårheling

  Vinteren er en ekstra utfordrende periode med lave temperaturer, værforhold og håndteringer som gjør fisken mer utsatt for sår og redusert slaktekvalitet.

  Les mer

  Virussykdommer

  PD er den mest tapsbringende virussykdommen hos oppdrettslaks

  Les mer

  Myten om antibiotika

  Det er en seiglivet myte at oppdrettslaks er full av antibiotika. Det er den ikke!

  Les mer

  Overgang til sjø er en kritisk periode for fisken

  Smoltifisering og stress i forbindelse med utsett til et nytt miljø i sjø stiller store krav til en robust fisk.

  Les mer

  Hva er lakselus?

  The greatest health challenge for the fish farming industry today is infection with the parasite Lepeophtheirus salmonis, better known as the salmon louse.

  Les mer