Nytt fôr som bidrar til å redusere effekten av stress og forbedre ytelse

BioMar lanserer Calm, det nyeste helsefôret i SmartCare-porteføljen. Calm benyttes i forbindelse med håndteringssituasjoner og kan inngå i kombinasjon med BioMars veletablerte vekstfôr og andre SmartCare-produkter.

Fisk utsettes i dag for en rekke stresshendelser, som resulterer i tapte fôringsdager, redusert appetitt, nedsatt immunforsvar og økt risiko for sykdom. Dette utfordrer fiskens velferd, gir lavere produksjonsresultat og redusert slaktekvalitet.

Foto: Geir Mogen

­

Calm brukes i forbindelse med avlusninger eller andre planlagte håndteringssituasjoner som påfører fisken stress. Calm kan også benyttes i pulsfôring gjennom lengre perioder med høyt håndteringspress.

  • Calm er et unikt produkt i sin kategori og det nyeste tilskuddet i vår helsefôr-portefølje. Calm er et godt hjelpemiddel for å støtte fisken gjennom stressende håndteringsprosesser. I tillegg til å utfordre fiskehelsen kan behandlinger mot lus også medføre andre produksjonsutfordringer, noe Calm kan hjelpe til med å redusere, sier Iselin Lillevik Møllerstuen, fiskehelsebiolog og produktspesialist i BioMar Norge.

Calm er utviklet med tanke på dagens produksjonsmetoder og utfordringer. Vår dokumentasjon viser at fisken får høyere fôrinntak, bedre tilvekst og økt pigmentering ved bruk av Calm. Dette gjør fisken mer rustet for håndteringsprosesser, og den kommer raskere tilbake til normal atferd.