Innovative fôr

I BioMar har vi en åpen innovasjonstilnærming. Dette gjelder både internt og når vi samarbeid med eksterne; forskere, institusjoner og oppstartsselskap. Dette baner vei for nye fôringredienser og nye fôrinnovasjoner.

BioMars innovasjonsprosess

Bærekraftige løsninger krever innovasjon. Vi har tilpasset vår interne arbeidsflyt for å fremskynde innovasjon på tvers av avdelinger, funksjoner og landegrenser. Dette for å raskest mulig tilby innovative fôr og tjenester som imøtekommer behovene i markedet.

Innovasjonsprosessen gjør at vi identifiserer potensielle leverandører og nye ingredienser på en effektiv måte, der målet er raskest mulig implementering og kommersialisering av gode fôrløsninger.

Send inn produktet ditt til vår innovasjonsportal

Ønsker du at BioMar skal bruke din råvare i våre fôr? Er du i ferd med å markedsføre en ny fôringrediens? Send den inn for vurdering i vår innovasjonsportal.

Innovasjon over hele verden

Global Research & Development

Resultater (3)

  Fullskala dokumentasjon; mikroalger som kilde til langkjedede omega-3

  I et fullskalaforsøk på Helgeland ble laks fôret med mikroalger frem til slakt. Resultatene viste at økonomisk viktige parameterne som tilveksthastighet, fôrutnyttelse, overlevelse og filetkvalitet ikke ble negativt påvirket.

  Les mer
 • The skin and mucous membranes are the only things that separate the inside of the fish from their surroundings

  Skin health and wound problems

  The skin and mucous membranes are the only things that separate the inside of the fish from their surroundings

  Les mer

  Hva er lakselus?

  The greatest health challenge for the fish farming industry today is infection with the parasite Lepeophtheirus salmonis, better known as the salmon louse.

  Les mer