​I løpet av de siste årene har interessen for bærekraft økt betydelig. Vi mottar henvendelser fra alle våre enheter og avdelinger, i tillegg til kunder og eksterne partnere. Bærekraft har vært sentralt for BioMar siden BioSustain ble lansert i 2007 og er kjernen i BioMars formålsparagraf.​

Velkommen til BioSustain Masterclass​

Lytt til vår globale bærekraftdirektør, Vidar Gundersen, som vil snakke om miljøproblemer som representerer store utfordringer for oss alle. Problemer som global oppvarming, avskoging og vannforbruk berører hver og en av oss hver dag. Det er på tide å tenke nytt.​

Sirkulær økonomi​

Selv om sirkulærøkonomi definitivt har blitt et moteord i de siste årene, ønsker vi å forklare nøyaktig hva det innebærer. I bunn og grunn handler det om ressursene våre og hvordan vi bruker dem.

Avfallshåndtering​

Ansvarlig forbruk og produksjon er et svært viktig tema innen bærekraft. Overforbruk og uansvarlig produksjon skader bærekraftig utvikling.

Global oppvarming​

Parisavtalen har som mål å holde den globale oppvarmingen godt under 2 grader Celsius og å "anstrenge seg for" å begrense den til 1,5 grader Celsius. For å oppnå dette har landene lagt frem Nasjonalt Bestemte Bidrag (NDC-er) som skisserer deres klimatiltak etter 2020.

Biodiversitet og endringer i arealbruk​

BioMar er kjent for å støtte produksjonen av avskogingsfrie råvarer på en ansvarlig måte. Ved å motivere kunder til å forbedre sin produktivitet uten å øke miljøbelastningen, bidrar vi til å bevare essensielle økosystemer som samfunnet er avhengig av.

Karbonkretsløpet​

Karbonkretsen forklarer karbonets gjentakende reise mellom atmosfæren og jordens organismer. Mesteparten av karbonet lagres i bergarter og sedimenter, mens resten finnes i havet, i atmosfæren og i levende organismer.​

Ressursknapphet​

Når du tenker på bærekraft, tenker du ofte på typiske temaer som klimaendringer, dyrevelferd, avskoging og biodiversitet. Men det finnes en hel annen side ved bærekraft som er veldig viktig for vår industri: ressurser.

FNs bærekraftsmål ​

Hva er FNs bærekraftsmål (SDG-ene), og hvorfor er de så viktige, og hvorfor bør de tilpasses på bedriftsnivå av enhver ansvarlig organisasjon med aktiviteter og forsyningskjeder som spenner over hele kloden?

Global innkjøpspolitikk

Vi er fast bestemt på å ta hensyn til integritet, bærekraft og menneskerettigheter i alle ledd i verdikjeden vår.​