BioSustain Impact Parameters

BioSustain Impact Parameters gir deg en forståelse av de mest kritiske områdene for miljøpåvirkning fra fôrproduksjon. Vi har utviklet disse indikatorene for å veilede og definere bærekraftig innovasjon innen fôr og akvakultur. Ved å kvantifisere miljøpåvirkningene fra fôret kan vi styre mot en mer bærekraftig havbruksnæring.​

Karbonavtrykk

Klimaendringer forårsaket av klimagassutslipp er en av de største truslene mot planeten og dens innbyggere.​

Karbonfotavtrykk er et mål på de kumulative klimagassutslippene fra livssyklusen til et produkt eller en tjeneste, uttrykt i CO₂-ekvivalenter.​

Les mer

Sirkulær og Gjenopprettende

Den globale matproduksjonen opererer i dag på grensen av hva som er bærekraftig. Derfor oppmuntrer vi til gjenopprettende praksis i leverandørkjeden, og vi har satt mål 50% sirkulære og gjenopprettende ingredienser innen 2030.​

Vi etterstreber å utelukkende benytte råvarer som ikke er i direkte konkurranse med mat til humankonsum.

Les mer

Forage Fish Dependency Ratio (FFDR)

Marine ingredienser er begrensede ressurser som bør brukes på en ansvarlig måte.​

FFDR er et mål på hvor mye villfisk som går med til å produsere 1 kg fôr.

Tall fra 2022

Ofte stilte spørsmål