BioMar AS bygger nytt administrasjonsbygg på Myre

BioMar Norge har inngått en avtale med Øksnes Entreprenør om bygging av nytt administrasjonsbygg i tilknytning til vår fabrikk på Myre i Øksnes kommune/ Vesterålen.

Byggestart forventes i mai, og det nye administrasjonsbygget vil etter fremdriftsplanen bli overlevert BioMar januar 2025.

Det nye administrasjonsbygget er et frittstående 2- etasjes bygg på til sammen 1535 m2 og vil inneha følgende funksjoner;

  • laboratorium

  • garderober

  • kantine for inntil 50 gjester

  • kontorer/ møterom for inntil 45 ansatte

Øksnes Entreprenør har ved flere anledninger tidligere bidratt bygningsmessig til utviklingen av fabrikken på Myre, og BioMar er meget godt fornøyd med at en lokal entreprenør og lokale underleverandører stod frem som konkurransedyktige i en krevende anbudsprosess.

BioMar har vært med å bygge lokalsamfunnet på Myre i snart 40 år, og med et nytt administrasjonsbygg ligger alt til rette for at vi også skal være med på utviklingen de neste 40 årene. Vi ser frem til å kunne tilby våre dyktige ansatte en moderne, funksjonell og ikke minst trivelig administrasjonsbygning, lokalisert midt i sentrum av Norsk havbruk- og fiskerinæring.