Symbio Plus high performance starter feed for Ballan Wrasse

SymbioPlus

Arter

Konsept

Stadie

Kategori

Standard ytelse

Produktfordeler

Kaldekstrudert påvekstfôr til oppdrettet berggylt. Fôret er dokumentert hos anerkjente forskningsinstitusjoner og utarbeidet i samarbeid med industrien.

  • Det beste ernæringsmessige grunnlaget for å støtte opp om robust berggylt i merdene

  • Inneholder økte nivåer av vitaminer og mineraler som bidrar til god fiskehelse

  • Høyt innhold av smakforsterkeren krill sikrer god appetitt og høyt fôrinntak

  • Inneholder Bactocell som er rettet mot reduksjon i deformiteter

Fôrkonsepter

Bærekraft, helse og ytelse

Finn ut mer