SymbioLumpfish

Arter

Konsept

Stadie

Kategori

Standard ytelse

Produktfordeler

Et fôr laget for produksjon av robust rognkjeks som er godt forberedt for lusespising i sjø. Produktet er svært godt balansert og tilgjengelig i alle relevante pelletstørrelser.

  • En spesifikk ernæringsløsning som støtter fisken frem til vaksinasjon og utplassering i sjø.

  • Fôret fremmer god øyehelse gjennom forhindring av ernæringsrelatert katarakt.

  • Inneholder en spesifikk mineralprofil for å legge til rette for optimal øyehelse.

Fôrkonsepter

Bærekraft, helse og ytelse

Finn ut mer