BioMar reduserer klimagassutslipp

Som en del av våre Climate Action 2030-ambisjoner, iverksetter BioMar tiltak for å redusere avhengighet av fossilt brensel og redusere klimagassutslipp.

BioMar jobber aktivt med avkarbonisering i virksomheten med fokus på å øke energieffektiviteten og gå over til et mer bærekraftig grunnlag for energimiksen vår.

BioMar Myre oppgraderer derfor til en ny topp moderne, høyeffektiv elektrisk kjele for tilførsel av prosessdamp til produksjonsanlegget. Endringen vil øke den totale effektiviteten av dampproduksjon, redusere vår avhengighet av gass som primærdrivstoff og betydelig redusere klimagassutslippene fra anlegget.

Investeringen bidrar vesentlig til vårt Climate Action 2030-mål om å redusere klimagassutslippene med en tredjedel innen slutten av tiåret, og vil bli brukt som en pilot for videre utvikling av denne teknologien, sier Roger Hendry, Global Director, Manufacturing & Technology.