Historisk råvaresamarbeid

Fra restråstoff av villfisk til laksefilèt – Holmøy Maritime, Eidsfjord Sjøfarm og BioMar har inngått et sirkulært råvaresamarbeid på kortreist fôrproduksjon.

"Dette er et fantastisk prosjekt, og et resultat av vårt fokus på bærekraft" sier Knut Roald Holmøy, CEO i Holmøy konsernet. Han viser også til at dette er sirkulærøkonomi i ordets rette forstand. Deler av fisken som før ikke ble brukt blir nå en viktig del i å sikre sunne og bærekraftige fôrråvarer.

En flaskehals i årene som kommer er å ha tilstrekkelig med sunne og bærekraftige fôrråvarer. BioMar er den første globale leverandøren av sjømatfôr som forpliktet seg til ambisiøse mål for klimagassutslipp, med 1,5 °C-målet som middel. For å oppnå en slik reduksjon, har selskapet utviklet en langsiktig hovedplan med fokus på drift og bredere partnerskap i havbruksnæringen – noe som vil skape innovative løsninger som gjør bærekraft økonomisk lønnsomt.

Rapporter viser til at så mye som 130.000 tonn restråstoff som ikke blir utnyttet fra den havgående fiskeflåten. Det ligger derfor et stort potensial i å utnytte de delene fra hvitfisk som ikke går til humankonsum, som en fôringrediens til laksen.

For å realisere dette har rederiet Prestfjord investert i en olje- og melfabrikk om bord på to av sine fiskefartøy, noe som gjør at de kan bevare restråstoffet på en måte at det blir en egnet fôrråvare. Restråstoffet losses, på lik linje som fisken som er prosessert om bord, på Holmøys hovedbase i Vesterålen.

Øydistriktet Vesterålen kryr av kompetanse og næringsliv innen den marine sektoren, og er derfor en naturlig region for å styrke satsningen på sirkulær verdiskapning innad det lokale næringslivet. I lys av dette har Vesterålsselskapene Holmøy Maritime, Eidsfjord Sjøfarm og BioMar inngått et samarbeid for å sikre at optimal utnyttelse av restråstoff.

"Dette bekrefter en vilje og ambisjon om å bidra til det grønne skifte blant nordnorske hjørnesteinsbedrifter. Et slikt samarbeid sikrer lokalt eierskap og verdiskapning, samt en sirkulær utnyttelse av kortreiste råvarer som til syvende og sist blir sunn og god mat på middagsbordet. Samarbeidet er et viktig steg i riktig retning for å sikre bærekraftig produksjon av Norges viktigste husdyr" sier Håvard Jørgensen, administrerende direktør i BioMar Norge.