BioMar forplikter seg til høyst ambisiøs vei mot netto null

I sin nylig publiserte Integrated Sustainability Report kunngjør BioMar at vi forplikter oss til 1,5°C-målet for å redusere karbonutslipp. BioMar er den første globale leverandøren av oppdrettsfôr som stadfester 1,5°C-målet som et middel for å nå netto null under Science Based Targets initiative (SBTi).

– Siden oppdrettsfôr representerer rundt 80 % av havbruksnæringens karbonavtrykk, er det viktig for oppdretterne våre at BioMar forplikter seg til og øker drivet mot netto null," uttalte Vidar Gundersen, BioMars globale bærekraftsdirektør.

FNs klimapanel har uttalt at klimagassutslippene må halveres innen 2030 og nå netto null innen 2050 for at vi skal unnslippe de mest negative konsekvensene av klimaendringene. For å oppnå dette idealet må private og offentlige virksomheter sammen oppnå reduksjoner som holder global oppvarming under 1,5°C.

“I årets bærekraftsrapport beskriver vi i detalj hvordan vi planlegger å oppnå denne reduksjonen, samtidig som vi redegjør for hvor vi er i dag. Vi redegjør for de robuste vitenskapelige metodene og rapporteringssystemene vi bruker,” uttalte Vidar Gundersen, BioMars globale bærekraftsdirektør.

I fjorårets bærekraftsrapport kunngjorde BioMar en ambisjon om å redusere klimagassutslippene med en tredjedel innen 2030. For å oppnå denne reduksjonen har BioMar utviklet en langsiktig hovedplan med fokus på drift og bredere partnerskap i leverandørkjeden ̶ noe som vil skape flere innovative løsninger. I den nye rapporten heter det at i Scope 1 og 2 oppnås et absolutt år-for-år utslippsmål for klimagasser på 4,2%, mens Scope 3 krever en reduksjon på 30%.

SBTi er et program som skal drive og validere ambisiøse reduksjoner i klimagassutslipp i privat sektor. Mer enn 2200 organisasjoner har forpliktet seg til SBTi, noe som representerer en tredjedel av den globale markedsverdien.

Temaet i årets bærekraftsrapport er sirkulær og gjenopprettende praksis, med mange eksempler på oppsirkulering og nye ingredienser som kommer til å spille viktige roller i havbruksnæringens bærekraftige fremtid. BioMar har sterkt fokus på mennesker og lokalsamfunn i årets rapport. Sammen med kunngjøringen av de nye ambisjonene for 2030 og reviderte etiske retningslinjer, viser vi sterkt engasjement innen ansvarlig lønn, kapasitetsbygging og mangfold og likestilling.