Styrk fisken frem mot kaldere tider

Hva kan gjøres for å redusere andelen vintersår? Vintersår og nedklassing av fisk er særdeles målbart både biologisk og økonomisk, og er en kjent utfordring i næringen. Selv om det ikke finnes en enkel løsning på utfordringen, viser feltdata at forebygging er nøkkelen for å unngå utfordringer knyttet til sår og nedklassing ved slakt.

­


Vinteren er en tøff periode for huden, og mange av oss kjenner vinteren som en tid med tørr hud og sprukne hender. For laksen er vintersår er en viktig utfordring som påvirker fiskehelse og velferd, i tillegg til å gi redusert slaktekvalitet. Laksen må behandles, ofte mekanisk, for å tilfredsstille krav til lusegrenser og dette øke risikoen for sårutvikling. Vintersår vurderes av fiskehelsepersonell som en av de viktigste årsakene til dødelighet og redusert velferd (Fiskehelserapporten 2020).

Forsøk fra biomar og letsea viser redusert sårutvikling ved bruk av helsefôr

Det ble gjennomført et storskala feltforsøk med 800 000 fisk hos LetSea fra november 2019 til februar 2021. Halvparten av merdene gikk på vekstfôr kontinuerlig, mens den andre halvparten gikk på et fôringsregime med helsefôret Total Care i spesifikke perioder. Gjennom første vinter i sjø ble det registrert mindre sår i gruppen som

hadde fått TotalCare. Den samme trenden ble observert andre vinter i sjø, og slakterapportene viste det samme ved salg og omsetning av fisken.

Entydige slakteresultater

- I kommersielt oppdrett er det mange faktorer som har innvirkning på biologisk og økonomisk resultat oppnådd sier Kristian Johnsen, daglig leder i LetSea. Den endelige fasiten får man egentlig først når slakterapportene tikker inn med total biomasse, snittvekter og ikke minst klassifisering av fisken.

Tallene vi oppnådde nå i vinter var entydige. Det var rett og slett markant høyere andel superiorfisk i fiskegruppene som hadde gått på TotalCare i forhold på de som hadde gått på et ordinært vekstfôr gjennom høsten og vinteren.

- Dette var lett å regne hjem. Vi gjentar denne strategien gjennom vinteren på de gruppene vi nå har i sjøen, fortsetter Johnsen.

November 2019 fra LetSea i Norge

En kjent utfordring

For Produktsjef i BioMar, Ida K. Nerbøvik, er vintersår en kjent problemstilling.

- Vi i BioMar har jobbet målrettet og gjort en rekke forsøk for å kunne designe et fôr som vi nå ser har god effekt på skinnhelse. Vi ser mindre sår på fisken som har fått fôret gjennom vinteren.  I tillegg ser vi også en del andre positive effekter, påpeker Ida. Fisk med mindre sår har det naturlig nok bedre, det trenger vi ikke forskning for å forstå, fortsetter hun.

- Mange kunder er opptatt av å styrke fisken gjennom vinteren, men vi ser dessverre at en del setter i gang tiltak først når fisken har blitt syk. Vår erfaring er at man bør komme i gang med fôring på et tidlig tidspunkt om man skal få utnyttet fôret best mulig, avslutter produktsjefen.

Ønsker du å høre mer om våre gode erfaringer med Total Care og andre løsninger. Ta kontakt for å få mer informasjon eller planlegge et godt fôrregime gjennom vinteren for din fisk.