Graduate Programme

I BioMar Graduate Programme kombinerer du en utfordrende jobb med et omfattende utviklingsprogram. Vi setter fart på din personlige og faglige utvikling gjennom en omfattende læringsmetodikk.

Mer enn bare en jobb

  • For de fleste av våre ansatte er arbeidet hos BioMar mer enn bare en jobb. Det er en livsstil

  • Gode kolleger og en reell mulighet til å påvirke utviklingen av en viktig og ambisiøs, global havbruksnæring

  • I BioMar møter du mange forskjellige grupper av medarbeidere, alt fra ledende forskere til nyutdannede prosessoperatører

  • De fleste velger å bli hos oss i mange år, noen i flere tiår

Din utvikling

Vårt graduate-program er et 12-måneders kompetanseprogram for nyutdannede. Dette er en unik mulighet for deg som ønsker å bli en del av et fartsfylt og spennende arbeidsmiljø og samtidig få fart på din faglige og personlige utvikling.

Med global tilstedeværelse tilbyr BioMar sine medarbeidere karrieremuligheter i en internasjonal virksomhet i sterk vekst. Vi er representert i mer enn 90 markeder rundt om i verden. 1700 kollegaer over hele verden deler den samme gleden ved å skape og produsere høyteknologisk fiskefôr til havbruksnæringen, og dermed sikre forbrukerne sunne, sikre og velsmakende sjømatprodukter.

Vårt formål, din stolthet

Vi inviterer deg til å bli en del av et formålsdrevet selskap med globalt fotfeste. BioMars formål er forankret i vår arv og vår engasjement for akvakultur. Formålet binder oss sammen og er selve fundamentet i vår kultur.
Ved å bli med i vårt graduate-program blir du en del av neste generasjons medarbeidere som utfordrer måten vi jobber på i BioMar og i bransjen vår.

Kultur

Som nyutdannet blir du en del av et verdensomspennende fellesskap av dedikerte BioMar-ansatte. Selv om du kanskje er den eneste nyutdannede på ditt arbeidssted, vil sjeldent være alene. Både lokalt og globalt vil du bli invitert til å samarbeide med kunnskapsrike senioreksperter og dyktige unge medarbeidere.
BioMar er et selskap med mangfold, både når det gjelder kultur, utdanning, alder og kjønn. Dette er en av grunnpilarene som gjør oss i stand til å fremme innovasjon.
Som en del av BioMars Graduate Programme har vi etablert et globalt fellesskap for nyutdannede, der du kan komme med ideer, få hjelp til å løse utfordringer og lære å jobbe i et flerkulturelt miljø. Vi setter deg sammen med utvalgte nyutdannede, slik at du får de rette læringsmulighetene.

Kunnskap

Din leder hjelper deg med å utforme utviklingsplanen din og sikrer jevn oppfølging slik at du er i rute med dine oppgaver og utviklingsmål.
I tillegg får du en personlig mentor på seniornivå. Mentoren vil være din faglige støtteperson, samt utfordre og støtte deg i løpet av programmet.
I tillegg vil du få tilgang til kunnskap på tvers av BioMar. Vi tror på kunnskapsdeling og samarbeid. Vi vet at en investering i din vekst er en investering i BioMars fremtid.

Ofte stilte spørsmål