Blue Impact feed for Atlantic Salmon

Blue Impact

Arter

Konsept

Stadie

Kategori

BærekraftStandard ytelse

Produktfordeler

Blue Impact er BioMars globale merkevare dedikert til bærekraft og til å drive endring innen havbruksnæringa. Fokuset er fôr med redusert karbonutslipp, som bruker mer sirkulære og gjenopprettende råvarer og tar ingredienser fra villfiskbestander ned på et minimalt nivå.

  • Blue Impact gir positive miljøresultater fokusert på å redusere karbonutslipp, FFDR og øke bruken av sirkulære og gjenopprettende ingredienser.

  • Blue Impact fôr har høyere nivåer av omega-3 fettsyrer og et N6: N3-forhold på mindre enn 1.

  • Bruker anvendte, vitenskapsbaserte bærekraftmetoder for å transformere havbruk.

  • Blue Impact bruker BioMars flaggskip Power som base for å sikre høy ytelse.

  • Vil introdusere nye ingredienser med positiv bærekraftseffekt.

Fôrkonsepter

Bærekraft, helse og ytelse

Finn ut mer