Classic feed for cod

Classic

Arter

Stadie

Kategori

Standard ytelse

Produktfordeler

Classic er et vekstfôr der vegetabilske råvarer tas i bruk. Med BioMar sin kunnskap om alternative råvarer og effekten av disse på vekst, helse og kvalitet hos oppdrettstorsk, kan vi lage fôr som har like god ytelse som rene marine fôr. Dette reduserer fôrprisen og gir produkter som er mindre sensitive for svingninger i råvarepris.

  • BioMar har dyptgående kunnskap om alternative råvarer og effekten av disse på vekst, helse og kvalitet hos oppdrettstorsk.

  • Classic har like god ytelse som rene marine fôr.

  • Bruken av vegetabilske råvarer reduserer fôrprisen og gir et produkt som er mindre sensitivt for svingninger i råvarepris.

Fôrkonsepter

Bærekraft, helse og ytelse

Finn ut mer