CPK

Arter

Stadie

Kategori

Standard ytelse

Produktfordeler

CPK er et naturlig valg til bruk i gjennomstrømmingsanlegg i ferskvann.

  • Balansert aminostyreprofil

  • God vekst og høy fôrutnyttelse

  • Pellet med høy fysisk kvalitet for å sikre god vannkvalitet i karene

Fôrkonsepter

Bærekraft, helse og ytelse

Finn ut mer