Ecolife organic feed for atlantic salmon

ECOLIFEPearl

Arter

Atlantic Salmon

Stadie

Grower

Kategori

Organic

Produktfordeler

Ecolife Pearl er BioMars fôr for økologisk lakseproduksjon, fra overføring til sjø til slakt.

  • Spesielt utvalgte råvarer formulert for å samsvare med fiskens og kundenes behov.

  • Leverer god ytelse, effektiv fôrkonvertering og god sluttkvalitet.

  • Økologisk sertifiserte råvarer og fôr.