ENERGY X

Arter

Stadie

Kategori

Standard ytelse

Produktfordeler

Energy X - for god tilvekst og lav fôrfaktor.

  • God lønnsomhet ved moderate laksepriser

  • God tilvekst og god fôrfaktor

Fôrkonsepter

Bærekraft, helse og ytelse

Finn ut mer