INTRO

Arter

Stadie

Kategori

Høy ytelse

Produktfordeler

BioMars overgangsfôr for settefisk er formulert med en balansert ernæringsprofil som fokuserer på maksimal vekst i settefiskanlegget og en robust smolt ved overføring.

  • Inneholder komponenter som kan styrke fiskens immunforsvar og ytre barrierer.

  • Det eneste startfôret på markedet som er formulert med det probiotiske Bactocell®, som støtter tarmens integritet og helse.

  • Intro egner seg for fisk som produseres i gjennomstrømningssystemer.

Fôrkonsepter

Bærekraft, helse og ytelse

Finn ut mer