ORBIT CPK starter feed for atlantic salmon in RAS

ORBITCPK

Arter

Konsept

ORBIT

Stadie

Kategori

RASStandard ytelse

Produktfordeler

ORBIT CPK et spesialtilpasset tilvekstfôr for RAS-anlegg i ferskvann, med fokus på tilvekst, vannkvalitet og redusert belastning av biofiltre.

  • Gir fisken fastere avføring som gjør det lettere å fjerne fekaliene, noe som forbedrer vannkvaliteten og reduserer belastningen

  • Har en balansert ernæringsprofil, med optimal næringsutnyttelse

  • Pellet med høy fysisk kvalitet for å sikre god vannkvalitet i karene

Fôrkonsepter

Bærekraft, helse og ytelse

Finn ut mer