ORBIT Intro transfer feed for salmon RAS

ORBITIntro

Arter

Konsept

ORBIT

Stadie

Kategori

RASHelseStandard ytelse

Produktfordeler

ORBIT Intro er et spesialtilpasset tilvekstfôr for RAS-anlegg med fokus på tilvekst, vannkvalitet og lav biofilter belastning. Designet for maksimal ytelse i settefiskanlegget og en robust smolt ved overføring. Også egnet for gjennomstrømningsanlegg.

  • Pellet med høy fysisk kvalitet med en balansert ernæringsprofil, formulert for å oppnå maksimal næringsutnyttelse og høy fekal stabilitet

  • ORBIT Intro er forsterket med komponenter som styrker fiskens immunsystem og ytre barriærer, for en robust smolt

  • ORBIT Intro er formulert med probiotikaen Bactocell®, som støtter tarmintegritet og helse

Fôrkonsepter

Bærekraft, helse og ytelse

Finn ut mer