ORBIT EX grower feed for atlantic salmon in RAS

ORBITORBIT EX

Arter

Konsept

ORBIT

Stadie

Kategori

RASStandard ytelse

Produktfordeler

ORBIT EX er spesielt tilpasset for postsmolt og stor laks produsert i brakk- eller saltvann.

  • Gir fisken fastere avføring som enklere fjernes i filtrene, noe som forbedrer vannkvaliteten og reduserer belastningen på biofiltene

  • Har en balansert ernæringsprofil, med optimal næringsutnyttelse

  • Pellet med høy fysisk kvalitet for å sikre god vannkvalitet i karene

Fôrkonsepter

Bærekraft, helse og ytelse

Finn ut mer