ORBITORBIT EX Intro

Arter

Konsept

ORBIT

Stadie

Kategori

RASHelseStandard ytelse

Produktfordeler

Orbit EX Intro er spesielt tilpasset postsmolt og stor laks produsert i brakk- eller saltvann.

  • Gir fisken fastere avføring som enklere fjernes i filtrene, noe som forbedrer vannkvaliteten og reduserer belastningen på biofilteret.

  • Har en balansert ernæringsprofil, med optimal næringsutnyttelse.

  • Pellet med høy fysisk kvalitet for å sikre god vannkvalitet i karene.

Fôrkonsepter

Bærekraft, helse og ytelse

Finn ut mer