Rainbow

Arter

Stadie

Kategori

Standard ytelse

Produktfordeler

Rainbow – god tilvekst og lav fôrfaktor

  • For god lønnsomhet ved moderate ørretpriser

  • Bruk av BRT teknologi for å sikre riktig fysisk kvalitet på pellet og forhindre fettgulp

Fôrkonsepter

Bærekraft, helse og ytelse

Finn ut mer