SmartCare Assist Gill health feed for atlantic salmon

SmartCareAssist Gill

Arter

Konsept

Stadie

Kategori

Helse

Produktfordeler

SmartCare Assist Gill er utviklet for å styrke gjellene mot amøbegjellesykdom (AGD), og gjøre fisken mer motstandsdyktig mot AGD-smitte.

  • Assist Gill har ingredienser som kan styrker slimlaget, noe som kan gi viktig beskyttelse av skinn, tarm og gjeller

  • Forsøk med Assist Gill viser at fisken utvikler mindre skade ved AGD og lavere påvisning av amøber på gjellene

  • Inneholder komponenter som kan styrke immunforsvaret og øke antioksidant kapasiteten

Fôrkonsepter

Bærekraft, helse og ytelse

Finn ut mer