SmartCare Calm feed for Atlantic Salmon

SmartCareCalm

Arter

Konsept

Stadie

Kategori

Helse

Produktfordeler

Et nytt SmartCare-produkt som støtter fisken gjennom stressende hendelser som håndtering og avlusing. Calm bidrar til at fisken kommer raskere tilbake til normal atferd og godt fôrinntak

  • Våre forsøk har vist at stresset fisk får økt fôrinntak og høyere tilvekst ved bruk av Calm

  • Høyere fôrinntak etter håndtering og avlusing fører til økt tilvekst

  • Optimalt fôrinntak og bedre stresshåndtering lar fisken bruke pigment til innfarging av filet

Fôrkonsepter

Bærekraft, helse og ytelse

Finn ut mer