SmartCare INTRO Q

SmartCareIntro Q

Arter

Konsept

Stadie

Kategori

Helse

Produktfordeler

SmartCare Intro Q er utviklet for å sikre en robust fisk som vokser og yter best mulig gjennom den kritiske oppstarten i sjø, og dermed legge grunnlaget for et godt produksjonsresultat.

  • Intro Q inneholder en nøye avstemt kombinasjon av komponenter som understøtter fiskens fysiologi og forsvarssystemer

  • Støtter en effektiv immunrespons og styrker fisken mot bakterieinfeksjoner

  • Inneholder ingredienser som kan fremme en effektiv tarm- og hudslimbarriere

Fôrkonsepter

Bærekraft, helse og ytelse

Finn ut mer