SmartCare Resist Lice feed for atlantic salmon

SmartCareResist Lice

Arter

Konsept

Stadie

Kategori

Helse

Produktfordeler

Resist Lice er designet for å styrke fiskens immunforsvar og dens indre og ytre barrierer. I tillegg er fôret designet for å redusere lusepåslag. Håndtering og avlusning kan utfordre fiskehelsen og Resist Lice anbefales i perioder med håndtering- og lusesmitte.

  • Inneholder komponenter som kan styrke hudens immunrespons

  • Inneholder ingredienser som kan forbedre slimlaget på huden både kvantitativt og kvalitativt

  • Kan bidra til en raskere gjenoppbygging av hudens slimlag etter behandlinger

Fôrkonsepter

Bærekraft, helse og ytelse

Finn ut mer