Arbeid på tvers av landegrenser

Alle nyansatte har sine egne drømmer og mål når de begynner hos BioMar. Rasmus Petersen har funnet et sted der han kan realisere vekstpotensialet sitt og samarbeide med mennesker fra hele verden. Andre søker ansettelsestrygghet, redelighet og faglig vennskap eller muligheten til å påvirke akvakulturbransjen.

Allerede den første dagen min hos BioMar i 2014 fikk jeg følelsen av at BioMar var en arbeidsgiver som kunne bidra til min faglige utvikling, forteller Rasmus Petersen.

– Da jeg søkte på en jobb på BioMars anlegg i Danmark, mente jeg at den passet veldig bra til min kompetanse og mine interesser. Jobben ville være verdt daglig pendling på en time hver vei.

– Samtidig hadde jeg aldri forestilt meg at jeg, etter bare to år hos BioMar, ville delta som superbruker i en global implementering av et nytt ERP-system og hjelpe til med oppstarten av en ny fabrikk i Tyrkia. Jeg har satt stor pris på det internasjonale samarbeidet og prosjektdeltakelsen, men jeg hadde aldri trodd at jeg skulle få slike muligheter allerede de første årene i jobben, forteller Rasmus.

Rasmus' viktigste daglige arbeidsoppgaver er optimering av oppskrifter, utarbeidelse av deklarasjoner og oppdatering av kombinasjonen av råvarer i fôrblandingssystemet.

– Min erfaring er at BioMar er et dynamisk og innovativt selskap som spiller en viktig rolle i bransjen.

Jeg opplever et yrkesliv der du får utfordringer som passer til kompetansen og målene dine. Det beste er kanskje likevel at jeg får følelsen av å være en del av en ny type familie. Hos BioMar opplever jeg fellesskap og hyggelig samvær – ikke bare her i Danmark, men også når jeg jobber på tvers av landegrensene, avslutter Rasmus Petersen.