BioMar-pakken - for unge lærlinger

BioMar på Myre må tenke nytt og utradisjonelt for å skaffe seg vital kompetanse innen produksjon. Nå tilbyr de en egen BioMar-pakke til ungdom for å tiltrekke seg lærlinger og fagarbeidere til fabrikken.

Foto: LO-Media

BioMar er en viktig hjørnestensbedrift på Myre, og målet er å tiltrekke seg ansatte som trives både på jobb og i lokalsamfunnet. Særlig én målgruppe har vist seg utfordrende å tiltrekke seg; de unge med utdanning innen kjemiprosessfaget.

Med nærmeste studieinstitusjon 40 mil unna og etter gjentatte forsøk på å etablere en tilsvarende linje i lokalsamfunnet, måtte BioMar tenke utradisjonelt for å nå frem til nettopp denne målgruppen. Skjalg Steiro, HR-sjef i Biomar, startet jobben med å sette sammen et tilbud som fikk navnet «BioMar-pakken», med formål å stimulere lokal ungdom til å utdanne seg til prosessoperatører.

Nå har LO Media sin nettavis «Fri Fagbevegelse» skrevet en artikkel om dette, og Skjalg Steiro sier følgende i artikkelen:

Vi er kommet så langt teknologisk at uten fagarbeidere ville det ha stoppet opp her etter veldig kort tid. Det gjelder i produksjonen, lageret, vedlikeholdsavdelingen, kantina, laboratoriet og alle deler av organisasjonen, forteller Steiro, som tror det er lettere å holde på ansatte som kommer fra Vesterålen.

Les mer om dette i denne artikkelen fra «Fri Fagbevegelse»: