BioMar og Stornes Skip fortsetter samarbeidet – oppgradert borgenfjord tilbake i norske farvann

MS «Borgenfjord» er tilbake i norske farvann etter å ha gjennomgått en omfattende ombygging i Tallin. Oppgraderingen inkluderer blant annet nytt fremdriftssystem basert på diesel elektrisk/hybrid løsning, samt utvidelse av fartøyets lengde med hele 17 meter. ─ Dette har ikke bare resultert i en betydelig reduksjon av CO2- og NOx utslipp per kilo transportert fór, men også økt lastekapasiteten med opptil 870 tonn per last, opplyser Heidi Halvorsen, Økonomidirektør og ansvarlig for utgående logistikk i BioMar.

«Borgenfjord» eies og opereres av Stornes Skip og ble opprinnelig bygget i Tallin i 2009. Skipet har vært en del av BioMar sin fôrflåte siden 2013, og leverer fiskefôr langs norskekysten. Oppgraderingen fartøyet nå har vært igjennom ved Netaman ship Repair i Tallin, er en betydelig milepæl for både rederiet og BioMar.

"Båten er forlenget med hele 17 meter og har økt lastekapasiteten fra 1.500 tonn til 2.370 tonn. Fremdriftsmaskineriet har også blitt oppgradert med de strengeste kravene til NOX utslipp med tilhørende NOx-renseanlegg samt en ny elektrisk drevet propell og nytt girkasse-anlegg" sier Bengt Stornes daglig leder i Stornes Skip.

Kutter utslipp og reduserer støy

"Dette er en investering av stor betydning, da den ikke bare forbedrer effektiviteten, men også reduserer vår påvirkning på miljøet betraktelig."

"Denne overgangen er estimert til å redusere NOX-utslippene med 45.000 kilo per år og CO2-utslippene med hele 900.000 kilo per år, eller ca 39% per tonn transportert. Dette er en del av vår forpliktelse til å redusere vår miljøpåvirkning og fremme bærekraftige transportløsninger" forteller Halvorsen.

I februar 2024 får skipet montert en ny elektrisk gravemaskin fra Senebogen. Denne vil kjøre på landstrøm under lasting og har langt lavere støynivå enn dagens dieseldrevne maskin. Fra før har skipet dynamisk posisjonering (DP) som gjør at man holder skipets posisjon uten at ordinær motorkraft tas i bruk ved levering. Med den nye elektriske batteripakken får man både en støyfri levering og et lavere energiforbruk.

"Vi er stolte av å bruke ressursene våre på en måte som er ansvarlig for miljøet og samfunnet. Dette prosjektet har også blitt støttet av Enova og NOx-fondet, som har gjort det mulig for oss å ta dette skrittet mot en grønnere fremtid. «Borgenfjord» har allerede tjent i vår distribusjonsflåte i flere år, og nå, med disse oppgraderingene, er den bedre rustet enn noen gang til å levere bærekraftig transport av fôr."

"Denne oppgraderingen av Borgenfjord viser tydelig vår intensjon om å nå klimamålene, og med hybridiseringen i februar vil dette bli enda en milepæl for oss. Med en betydelig økning i lastekapasitet og en planlagt overgang til batteri- og elektrisk drift, vil Borgenfjord levere bærekraftige løsninger for maritim transport - nå og i fremtiden" avslutter Halvorsen.

Faktaboks:

Navn: MS «Borgenfjord»

Byggeår: 2009

Verft: Nesserverft, Leer, Tyskland

Byggenummer: 003

Oppgradert; 2023

Motorer: 2x Scania di16 (hver 535 kw) , 2x Volvo D16-MG (hver 420 kw)

Lengde o.a.: 87,70 m

Lengde p.p.: 83,34 m

Bredde sp..: 13,00 m

Dybde i riss: 7,60 m

Dypgang lastet: 5,90 m

Dødvekt: 3555 tonn