ORBIT CPK starter feed for atlantic salmon in RAS

ORBITCPK

Arter

Konsept

Stadie

Kategori

Premium ytelseRAS

Produktfordeler

ORBIT CPK et spesialtilpasset tilvekstfôr for RAS-anlegg, med fokus på tilvekst, vannkvalitet og lav biofilter belastning.

  • Formulert for å gi mindre og fastere avføring, for å oppnå optimal vannkvalitet og lav innvirkning på biofiltene.

  • Har en balansert ernæringsprofil, formulert for å oppnå optimal næringsutnyttelse.

  • Pellet av høy fysisk kvalitet for å sikre god vannkvalitet i karene.

Forløsninger

Drivstoff for vekst og ytelse

Finn ut mer