ORBIT EX grower feed for atlantic salmon in RAS

ORBITEX

Arter

Konsept

Stadie

Kategori

Premium ytelseRAS

Produktfordeler

ORBIT EX er en diett spesielt utviklet for postsmolt produsert i resirkulerende akvakultursystemer med brakk- eller saltvann.

  • Designet for sikre høy fekalie stabilitet og fysisk pelletkvalitet, som igjen bidrar til optimal vannkvalitet og lav innvirkning på biofiltrene.

  • Har en balansert ernæringsprofil, formulert for å oppnå maksimal næringsutnyttelse og lav næringsutskillelse.

  • Utviklet for å gi postsmolt i RAS den beste vekstytelsen.

Forløsninger

Drivstoff for vekst og ytelse

Finn ut mer