Above & Beyond

Powered by Partnership. Driven by Innovation.

Above & Beyond là chiến lược toàn cầu của chúng tôi đến năm 2028+, hướng dẫn chúng tôi khi chúng tôi cố gắng ảnh hưởng đến ngành công nghiệp và hành tinh vượt xa hơn những gì chúng tôi từng làm trước đây.
Điều này sẽ không phải là một hành trình dễ dàng và nó sẽ đòi hỏi nhiều lãnh đạo, cố gắng và sự thay đổi. Nhưng đó là điều đúng đắn phải làm.
- Carlos Diaz, Tổng Giám Đốc, Tập Đoàn BioMar

Bảo vệ lõi

Chiến lược của chúng tôi mang đến một sự thay đổi mô hình cho BioMar và khách hàng của chúng tôi, thực sự tích hợp đổi mới và bền vững vào đề xuất giá trị thương mại. Chúng tôi đang bảo vệ lõi của công ty thông qua xuất sắc trong hoạt động kinh doanh và vận hành, tạo ra giá trị thông qua bền vững cũng như tăng cường sự chú ý của chúng tôi đối với quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu và các giải pháp dữ liệu kỹ thuật số.

Tăng tốc tăng trưởng

Chúng tôi sẽ tăng cường chú trọng vào triển khai chiến lược, phát triển kinh doanh và M&A, đồng thời củng cố sự phối hợp toàn cầu để cải thiện sự hợp tác trên các lĩnh vực cốt lõi của chúng tôi. Khi chúng tôi gia tăng tăng trưởng toàn cầu qua các khu vực và lĩnh vực mới, chúng tôi hy vọng trở thành một đối tác quan trọng tại tất cả các khu vực.

Bảo vệ tương lai vượt qua thức ăn

Chiến lược của chúng tôi không chỉ tham vọng mà còn can đảm, khi chúng tôi nghĩ ra khỏi hộp, di chuyển các giới hạn và vượt quá mong đợi của khách hàng. Chúng tôi khám phá cơ hội trong các lĩnh vực kinh doanh liên quan trong khi tiếp tục đổi mới với các giải pháp sản phẩm thế hệ tiếp theo và làm tác nhân đẩy mạnh việc đưa vào công thức những nguyên liệu mới, chi phí thấp và hứng thú.

Để tạo điều kiện cho sự xuất sắc trong những gì đã được xây dựng, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng vào các lĩnh vực mới trong khi khám phá cơ hội trong các lĩnh vực kinh doanh liên quan sẽ hỗ trợ sự đổi mới trong ngành công nghiệp nuôi trồng thủy sản.