Hành Trình Phát Triển

Di sản của BioMar là cam kết phát triển ngành nuôi trồng thủy sản một cách có trách nhiệm và bền vững. Chúng tôi được thành lập vào năm 1962 bởi những người nuôi cá hồi Đan Mạch và ngày nay hoạt động tại hơn 90 quốc gia.

Vào cuối những năm 1950, những người nuôi cá đầu tiên ở châu Âu đã trải nghiệm được lợi ích từ việc chuyển từ thức ăn ướt tự chế sang thức ăn khô công nghiệp nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Nông dân trải nghiệm rằng cá của họ phát triển mạnh, tăng trưởng tốt hơn so với thức ăn ướt, gây ô nhiễm nước ở mức độ cao trong ao và ảnh hưởng đến phúc lợi của cá.
BioMar Company Timeline

BioFarm

Cùng nhau phát triển thành công

Tìm hiểu thêm