Thị Trường và Hoạt Động

BioMar là một trong những nhà sản xuất thức ăn bền vững, hiệu suất cao lớn nhất thế giới cho ngành nuôi trồng thủy sản toàn cầu. Chúng tôi vận hành 17 cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi ở Na Uy, Chile, Đan Mạch, Scotland, Tây Ban Nha, Pháp, Việt Nam, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Ecuador, Úc và Costa Rica và cung cấp hơn 90 quốc gia trên thế giới.
BioMar's global production facilities

Cơ sở sản xuất toàn cầu

Giải Pháp Thức Ăn

Thúc đẩy tăng trưởng và hiệu suất

Tìm hiểu thêm