Chính Sách Toàn Cầu

Các chính sách toàn cầu của BioMar bao gồm nhiều yêu cầu pháp lý cụ thể của khách hàng và quốc gia.

Các chính sách toàn cầu này áp dụng cho tất cả các công ty dưới sự kiểm soát hoạt động của Tập đoàn BioMar. Chúng sẽ được xem xét định kỳ bởi Ủy ban điều hành BioMar để phù hợp với các mục tiêu hiện tại và tương lai. Sửa đổi sẽ được công bố và thu hút sự chú ý của tất cả nhân viên và các bên có liên quan.

Giá Trị Của Chúng Tôi

Hệ Thống Sản Xuất

Nhân Lực

Nguồn cung ứng

Dữ Liệu Của Bạ

Lên tiếng

Nếu bạn nghi ngờ về việc vi phạm nội quy ứng xử, chính sách hoặc bất kỳ luật pháp nào của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết.

Nộp báo cáo