Đối Tượng Nuôi

Dây chuyền thức ăn của chúng tôi chuyên cung cấp dinh dưỡng chính xác ở bất kỳ giai đoạn nào trong vòng đời của cá hoặc tôm để đảm bảo sức khỏe và tăng trưởng tối ưu. Chúng tôi liên tục đổi mới để cung cấp các giải pháp khoa học mới nhất và tốt nhất nhằm hỗ trợ nông dân đạt được kết quả sản xuất tốt nhất cho tăng trưởng, chuyển đổi thức ăn cũng như sức khỏe và phúc lợi động vật.

Your species is not here?

Visit our Global site to find all the species we service

Find out more