The P 3.0 Concept

Khái niệm P 3.0 Concept đảm bảo rằng bạn sẽ luôn đạt được hiệu suất mong muốn của mình. Các nguồn cấp dữ liệu thức ăn BioMar được tối ưu hóa một cách chuyên nghiệp cho các loại sản phẩm cá khác nhau và thích nghi với các tình huống thị trường khác nhau, đảm bảo rằng bạn đạt được mục tiêu của mình.
Nội dung này yêu cầu sự đồng ý của cookie
  1. Cookies thống kê

  2. Cookie tiếp thị

Tối ưu hóa thức ăn

Trong một cảnh quan thị trường luôn thay đổi, giá cá có thể dao động đáng kể, ảnh hưởng đến chi phí sản xuất. Từ vòng cá nguyên con, rút ​​ruột và phi lê, phạm vi rất đa dạng. Nhập khái niệm P 3.0 Concept: Các nguồn cấp dữ liệu thức ăn được thiết kế để thích ứng với tính chất động của thị trường. Bất kể tình hình thị trường, chúng tôi đã giúp bạn được bảo hiểm luôn đảm bảo.

Khoa học đằng sau Khái niệm P 3.0

Xác định các yêu cầu dinh dưỡng cho các loài cá khác nhau và cho mỗi giai đoạn cuộc sống là bước đầu tiên để xây dựng thức ăn tối ưu.

Đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa các axit amin và năng lượng có sẵn là một yếu tố quan trọng trong việc tối ưu hóa việc sử dụng protein.

Hiểu axit amin & năng lượng
Mở khóa các biến thể dinh dưỡng vòng đời
Định hình tương lai của thức ăn thủy sản trong hơn 20 năm
Trong hơn hai thập kỷ, BioMar đã đi tiên phong trong công thức thức ăn với khái niệm hiệu suất. Chúng tôi đã giảm sự phụ thuộc của chúng tôi vào các nguyên liệu thô riêng lẻ để bạn có thể có được hiệu suất kinh tế tốt nhất có thể, theo cách bền vững nhất mà không ảnh hưởng đến chất lượng cao của thức ăn của chúng tôi.
1997: Làm quen với cá
Những nỗ lực R & D của BioMar đã dẫn đến khái niệm nhịp sinh học trong đó các yêu cầu đa dạng của cá theo các giai đoạn cuộc sống khác nhau có thể được xác định. Điều này có thể cung cấp cho nông dân trồng cá với chế độ ăn kiêng cân bằng lý tưởng cho mọi kích thước, đảm bảo cá khỏe mạnh và hiệu suất cao. Kết quả nghiên cứu đầu tiên là về cá hồi Đại Tây Dương.
2004: Làm quen với nhiều cá
BioMar bắt đầu giới thiệu việc cho ăn nhịp sinh học cho nhiều loài khác, bao gồm cá hồi cầu vồng, cá vược, cá biển, ít ỏi, cá rô phi và cá da trơn châu Phi.
2011: Nghiên cứu nâng cao tạo ra nhiều khả năng
Năm 2011, một bước đột phá trong nuôi trồng thủy sản đã xảy ra: Những nỗ lực nghiên cứu và phát triển sâu rộng bắt đầu mang trái và sinh học đã đưa ra một cách thức mới để xây dựng thức ăn nuôi trồng thủy sản. Đây là lần đầu tiên Nông dân Fish gặp khái niệm hiệu suất thay đổi trò chơi BioMar.
Trong khái niệm hiệu suất, nguồn cấp dữ liệu được điều chế dựa trên protein có thể tiêu hóa và năng lượng tiêu hóa, đó là những gì cá thực sự có thể sử dụng. Bằng cách đó, có thể sửa chữa hiệu suất của nguồn cấp dữ liệu bằng cách nhắm đến một FCR nhất định, mà không phụ thuộc vào các nguyên liệu thô cụ thể.
2019: Thích ứng với các mục tiêu nông nghiệp cụ thể và các tình huống thị trường
Với khái niệm P 3.0, BioMar tiến lên công việc của mình hơn nữa bằng cách điều chỉnh thức ăn theo các chiến lược và mục tiêu canh tác khác nhau. Trong khái niệm P 3.0, các nguồn cấp dữ liệu được tối ưu hóa không chỉ nhắm đến FCR nhất định mà còn cho sự cân bằng mong muốn giữa FCR, SGR và một số tham số khác, chẳng hạn như HSI, VSI, yếu tố điều kiện (K) - tất cả đều phụ thuộc vào nông nghiệp Mục tiêu và các sản phẩm cá cuối cùng được nhắm mục tiêu. Nói cách khác, với khái niệm P 3.0, chúng ta có thể ảnh hưởng đến nhiều tham số liên quan đến hiệu suất hoặc chất lượng hơn trước. Trong việc thay đổi điều kiện kinh doanh, điều này cung cấp cho nông dân trồng cá nhiều lựa chọn mục tiêu hơn khi lựa chọn thức ăn.

Giải Pháp Thức Ăn

Thúc đẩy tăng trưởng và hiệu suất

Tìm hiểu thêm